Lista recenzentów

Recenzenci 2014

(recenzenci zagraniczni zaznaczeni kursywą)

Prof. zw. dr hab. Justyna Miklaszewska, Uniwersytet Jagielloński

Prof. Dr. Meiying Huang, Shokei Gakuin University, Japan 

Prof.  Dr. Roma Kriauči?nien?, Vilnius University, Lithuania  

Prof. Dr. Wolfgang G. Weber, Insbruck University, Austria

Dr hab. prof. UŁ Jerzy Leszczyński, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. prof. UKW Ryszard Mordarski, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, Uniwersytet Śląski

Dr hab. prof. AJD Maciej Woźniczka, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Dr hab. Wioletta Jedlecka, Uniwersytet Wrocławski

Dr Adam Bartczak, Uniwersytet Łódzki

Dr Michał Cichoracki, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr Paweł Danczak, Uniwersytet Łódzki

Dr Karol Dobrzeniecki, Uniwersytet im Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Agnieszka Doczekalska, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr Wioletta Dziarnowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Dr Magdalena Gawin, Uniwersytet Warszawski

Dr. Birden Güngören, Galatasaray University in Instanbul, Turkey

Dr. Aswati Hamzah, University Sains Malaysia, Malaysia  

M.A. Petya Ilyeva , Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

Dr Krzysztof Kaleta, Uniwersytet Warszawski

Dr Jakub Kloc-Konkołowicz, Uniwersytet Warszawski

Dr. Aiden Sisler, Berlin Institute of Technology, Germany

Dr Paweł Skuczyński, Uniwersytet Warszawski

Dr Marta Soniewicka, Uniwersytet Jagielloński

Dr Adam Szot, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr Anna Tomza-Tulejska, Uniwersytet Łódzki

Dr. Christine Unterreiner, Aarhus University, Denmark

Dr Monika Zalewska, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci 2013

Prof. zw. dr hab. Grzegorz Leszczyński, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Leon Miodoński, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Lilianna Kiejzik, Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. prof. UŁ Aldona Pobojewska, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. prof. UWr Leszek Kleszcz, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. prof. UŁ Bartosz Wojciechowski, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. prof. UŁ, Sylwia Wojtczak, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Joanna Dudek, Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. Maria Kostyszak, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Artur Dobosz, Politechnika Poznańska

Dr hab., prof. UG Kamil Zeidler, Uniwersytet Gdański

Dr hab. prof. UWr Adam Sulikowski, Uniwersytet Wrocławski

Dr Tomasz Grzybowski, Uniwersytet Łódzki

Dr Tomasz Turowski, Uniwersytet Zielonogórski

Dr Sławomir Pilipiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr Adam Bartczak,  Uniwersytet Łódzki

Dr Przemysław Kaczmarek, Uniwersytet Wrocławski

Dr Adam Dyrda, Uniwersytet Jagielloński

Dr Franciszek Strzyczkowski, Uniwersytet Łódzki

Dr Wojciech Załuski, Uniwersytet Jagielloński

Dr Tatiana Chauvin, Uniwersytet Warszawski

Dr Anna Tomza-Tulejska, Uniwersytet Łódzki